Říjen 2012

Osudnost

11. října 2012 v 23:38 | Ví, |  B
Osudnost

Oázu, jsi maloval temperami
do osudu o který jsi zakop
tenkrát nechtěně
(Malý čtyřlístek
se zatřpytil
a tím se vystavil
v množství orosených kopretin)
Do mých chvil
se pak vryl
záblesk rarity

Uvědom si, že jsme sami
vykročili z kruhu rasy šlechtěné
s tím, že teď už dozajista vím
kam patřím,
kam nepatřím
A snad i Ty

Zaměnils smysl dvojsmyslů
ten nerozum mládí
a myšlenky typu ,,Dnes s tou, se vydovádím''

Za jistotu pospolity
za její kladné rysy
nesmírně blahodárné
už jen, že - na jiných nezávisí

Netřeba pojednávat o zmatcích okolí
Společně věřme -
Můžeme v cokoli

Společně plánujme cesty zřídka běžné
vyčleňme se z společnosti a žijme nesouběžně

Ví,